Gegevensbeschermingsverklaring

De bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer

Stadhuis aan de schreve respecteert jouw privacy

Stadhuis aan de schreve respecteert jouw privacy en verzekert, in een steeds verder digitaliserende wereld, een gepaste bescherming van jouw gegevens. Hiertoe worden steeds de nodige maatregelen genomen, conform de toepasselijke wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016). Om zo transparant mogelijk te zijn, willen wij jou informeren over de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Je hebt recht op je privacy
In overeenkomst met de toepasselijke wetgeving, kan je een aantal rechten uitoefenen. Zo heb je het recht om de persoonsgegevens die we over jou verzamelden, te raadplegen, te laten verbeteren en/of te laten verwijderen. In dit laatste geval wanneer je vermoedt dat Stadhuis aan de schreve bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt. Bovendien kan je je verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens, dit enkel op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen. In dat geval stoppen wij met de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.

Bij Stadhuis aan de schreve ben je ingeschreven als titularis (wanneer je zelf het recht op ziekteverzekering opent) of als persoon ten laste (wanneer je rechten kan genieten via de persoon waarbij je ten laste staat). Als persoon ten laste kan je vragen om je dossier af te schermen. Je kan dit doen via het contactformulier.

Ten allen tijde heb je de mogelijkheid om in en uit te schrijven op onze commerciële berichtgeving. Zo ontvang je enkel die informatie die jij wil.

Wens je van geen enkel bedrijf nog mailings of e-mails te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond.


Privacyverklaringen
Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Stadhuis aan de schreve en je privacyrechten vind je terug in onze privacyverklaringen.

Bekijk hier onze privacyverklaringen van Stadhuis aan de schreve.


Heb je vragen inzake jouw privacy?
Als je vragen hebt over de manier waarop Stadhuis aan de schreve met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je steeds contact opnemen via:

- het invullen van dit aanvraagformulier
- het sturen van een e-mail naar privacy@stadhuisaandeschreve.be
- een schrijven naar Stadhuis aan de schreve zetel Prof Rubbrechtstraat 17, xxxxx

Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen kun je ook terecht op de website van de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit (voorheen Privacycommissie genoemd).

Beeldmateriaal
Het beeldmateriaal op deze site dat werd gemaakt door Stadhuis aan de schreve en wordt gebruikt in overeenstemming met de bepalingen in de betreffende algemene voorwaarden.

We gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en u de best mogelijke online ervaring te bieden. Door op "Alles aanvaarden" te klikken, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie en de mogelijkheid om individuele cookies toe te staan ​​of te deactiveren, vindt u in onze privacyverklaring.